"Serendipity, fabrika na digitální nomády v sociálních sítích."

 

Jsme  jediná vzdělávací agentura  v ČR s akreditací MŠMT pro vzdělávání v sociálních sítích. Sociální sítě dnes patří k hlavním komunikačním kanálům na internetu. Tím se stávají nedílnou součástí online marketingové strategie mnoha firem. Tento kurz Tě seznámí s nejvyužívanějšími sociálními sítěmi a ukáže, jak na nich efektivně komunikovat.

Nevytváříme apky, software, hardware či gadgety. My  pracujeme s lidmi. Aby sociální sítě firem byly cool, in  a trendy - k tomu je zapotřebí specificky vzdělaných ajťáků s kreativními nápady, kontakty, vědomostmi, s chutí se neustále vzdělávat. Právě takové digitální nomády v sociálních sítích v naší fabrice vzděláváme a připravujeme na profesní kariéru - správce sociálních sítí.

"Vzděláváme v sociálních sítích"

Naučíme Tě ovládat PC

Pořádáme kurzy, které Tě kompletně připraví na používání Tvého Pc. Oprášíme s Tebou základy počítače. Zdokonalíme Tě v ovládání Microsoft Wordu a Excelu 2013. Bez těchto prográmků nebo schopnosti ovládat počítač, se dnes takřka neobejdeš.

Sociální sítě

Součástí každého kurzu je seznámení se sociálními sítěmi - Facebook, LinkedIn, Google+, Twitter, YouTube, Pinterest. Naučíme Tě jak založit profily na každé z těchto sociálních sítích, jak si je administrovat a spravovat jejich obsah. Také Ti ukážeme jak získávat zdroje informací na sociálních sítích nebo jak je lze využít v oblasti marketingu.

Blog a Mailchimp

V neposlední řadě Ti ukážeme jak založit vlastní blog nebo jak použít software na rozesílání hromadných newsletterů - Mailchimp. Naučíme Tě používat jejich základní moduly, ale také Ti předáme důležité informace o problematice autorských práv, bezpečnostních rizicích ve formě virů a jak předcházet problémům v těchto oblastech.

Vrozené štěstí, šťastná náhoda, toť překlad anglické slova. Prostě máte serendipitu účastnit se kurzu sociálních sítí.

Budeš samostatně obsluhovat PC, pracovat s myší a klávesnicí. Oprášíš si základy hardware, jednotlivé části počítače, připojení, konfigurací a funkcí periferií, ergonomií IT pracoviště a základní obsluhu počítače. Dostaneš info o významu modemů a jejich funkcích. Umíš obsluhovat PC v operačním systému MS Windows 10. Dovedeš pracovat v prostředí Windows 10, se soubory a obsluhovat disk. Jsi schopen pracovat s textovým editorem Microsoft Word 2013. Zvládneš nastavit vzhled pracovní plochy dokumentu, upravit texty, styl odstavců, tabulátory a ohraničení. Dovedeš kreslit a vkládat obrázky, vytvořit tabulky, exportovat a importovat dokumenty a tisknout. Získáš dovednosti a procvičíš si práci s klávesnicí. Umíš pracovat s tabulkovým editorem Microsoft Excel 2013. Zvládneš nastavit vzhled pracovní plochy editoru, úpravu tabulek, styl polí, tabulátory, ohraničení, kreslit a vkládat obrázky, tvořit, exportovat a importovat tabulky a tisknout. Získáš přehled o internetu a nejpoužívanějších sociálních sítích. Jsi seznámen se vznikem a strukturou internetu, popisem prostředí a přehledem jednotlivých funkcí prohlížeče Google Chrome. Získáš přehled o praktickém využití internetu. Umíš pracovat se sociálními sítěmi Facebook, LinkedIn, Google+, Twitter, YouTube, Pinterest. Jsi schopen samostatně založit jejich zkušební profily, administrovat a spravovat jejich základní moduly, hodnotit účinnost jejich implementace a komunikovat s nimi. Umíš dále samostatně založit blog a Mailchimp a umíš administrovat a spravovat jejich základní moduly. Získáš přehled o ostatních sociálních sítích a jejich využití. Rozšíříš si informace o problematiku ochrany autorských práv, bezpečnostních rizik a virů a ochrany před nimi. Po absolvování rekvalifikace budeš schopen samostatně založit a obsluhovat profily třetích stran od sociálních sítí Facebook, LinkedIn, Google+, Twitter, YouTube, Pinterest a samostatně založit a obsluhovat blog a Mailchimp. Seznámíš se se zdroji pro získávání informací o sociálních sítích.

Min. věk 18 let a středoškolské vzdělání ukončené maturitou.

a)30 hodin kurzu zvládneš z pohodlí domova či zaměstnání prostřednictvím videokonferenční aplikaci Google – Hangouts , není potřeba na 30 hodin docházet do učebny,

b)na začátku kurzu si spolu s dalšími odhlasuješ konkrétní subjekt, pro který prakticky od samého začátku sociální sítě společně zřídíte Vybírat budete zejména z neziskových organizací a sociálních firem. Pokud budeš mít svůj vlastní typ, sem s ním .

Výuka nepřesáhne 8 hodin denně + přestávky.

1 vyučovací hodina trvá 45 minut.

Každý účastník kurzu absolvuje závěrečnou zkoušku, která se skládá z testu a ústní zkoušky.

Test – z teoretických informací získaných z předmětů vyučovaných během kurzu.Obsahem písemného testu bude zodpovězení 15 otázek. Účastník kurzu zatrhne vždy jednu možnou správnou odpověď. Otázky testu budou sestaveny profilově z vyučovaných předmětů během kurzu,

Ústní zkouška – obsahem ústní zkoušky budou doplňující otázky k výsledkům testu. Ústní zkouška ověří teoretické znalosti účastníka kurzu. Otázky ústní zkoušky budou sestaveny a kladeny členy komise profilově z probraných předmětů během kurzu.Obsahem ústní zkoušky bude zodpovězení 5 doplňujících otázek kladených členy zkušební komise.

Účastník se musí kurzu zúčastnit min. z 80%.

Tvoje úspěšnost u závěrečné zkoušky musí být nejméně 70%, jak pro test tak pro ústní zkoušku.

Zkouška trvá 3 hoďky a dává to každý.

Učební plán
Název předmětu
Počet hodin prezentační formy
(vyučovací hodina = 45 minut)
Počet hodin distanční formy
(vyučovací hodina = 45 minut)
Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 1 0
Práce s PC 50 0
Sociální síť Facebook 6 6
Sociální síť Twitter 6 6
Sociální síť LinkedIn 3 3
Sociální síť Google + 3 3
Sociální síť YouTube 3 3
Komunikační síť MailChimp 3 3
Sociální síť Pinterest 2 2
Blog – nástroj internetové a sociální komunikace 2 2
Ostatní sociální sítě 2 2
Celkem 81 30

 

Na přání rádi všem zašleme e-mailem podrobné účetní osnovy kurzu s časovými dotacemi témat každého předmětu.

Cena kurzu je 18.000,- Kč.

Jasně, že ano, pokud jste v evidenci úřadu práce můžete požádat o tzv. zvolenou rekvalifikaci a cenu kurzu za Vás ve výši 100% zalepí stát.

Více o zvolené rekvalifikaci se dozvíš zde

nebo zkontaktuj svého přideleného poradce na pracáku.

Bohužel dojíždění do kurzu si musíte lepit sami, tak dobře náš stát na tom zase není. Na druhé straně musíte taky do svého vzdělání něco investovat no né ? Pitný režim a něco na zub je samozřejmě v naší režii fríčko.

Ano, je to pravda. Po jeho řádném absolvování kurzu Ti vyplatíme tučnou provizičku na základě uzavřené smlouvy.

Školní aktovku ala GUCCI neservírujeme, ale dostaneš fríčko učebnice, které momentálně budou na trhu např. :

1)Marketing na sociálních sítích : Prosaďte se na Facebooku a Twitteru / Vojtěch Bednář – ISBN 978-80-251-3320-0 , rok 2011, Brno, Computer Press ,

2) 333 tipů a triků pro Facebook / Dominik Dědiček– ISBN 978-80-251-2963-0, rok 2010, Brno, Computer Press

3) Marketing na Facebooku : výukový kurz / Chris Treadaway, Mari Smith ; [překlad Jakub Goner - ISBN 978-80-251-3337-8, rok 2011, Brno, Computer Press

4) 333 tipů a triků pro internet / Karel Klatovský – ISBN 978-80-7402-117-6, rok 2012, Computer Media

5) Internetový marketing – prosaďte se na webu a sociálních sítích / Viktor Janouch,ISBN 978-80-251-2795-7, Computer Press, 2011

 

I zde vám poradíme, firma může požádat o 85% příspěvek na vzdělávání z programu POVEZ II či výzvy na vzdělávání.

Po skončení kurzu obdržíš Osvědčení o rekvalifikaci.

Můžeš si požádat o živnostenský list a podnikat jako správce sociálních sítí. Jistě se v Tvém okolí najde dostatečný počet subjektů, které sociální sítě nemají vůbec či nedisponují kapacitou se o ně starat. Prostě pošéfuješ jim servis sociálních sítích se vším všudy za měsíční paušál .

Pokud absolvuješ kurz budeš mít zdarma hot-line vybraných lektorů skrz e-mail, ti Ti vše zodpoví popř. u složitějších akcí Tě navedou správným směrem.

Pracujeme s vysokoškoláky a středoškoláky, kteří IT studují  či studovali a doslova v nich žijí. Každý se specializuje na některé. Nech se překvapit a budeme rádi za Tvoji referenci.

Bohužel nejsme Armáda spásy, ale můžeme Ti půjčku zprostředkovat.

 "Být vždy o krok napřed v sociálních sítích."

Ing. Aleš Baran

Ředitel

Ing. Aleš Baran

Dušan Vystrčil

Manažer

Dušan Vystrčil

Ing. Zdeněk Pumprla

Technický ředitel

Ing. Zdeněk Pumprla

SERENDIPITY AGENCY, s.r.o.
Boženy Němcové 1651/7, 750 02, Přerov,

Číslo účtu : 107-5573940297/0100  KB Přerov a.s.


733 185 688


info@digitalninomadi.eu